ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา2560-2561(Update 5พ.ย.62) (Click)
รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 Update ข้อมูล 5 พ.ย. 62
หากผู้สำเร็จมีความประสงค์ขอเลื่อนการเข้าร่วมพิธีเป็นครั้งถัดไป กรุณาโทร 02-878-5026 ติดต่อสำนักงานทะเบียนฯ ด่วน ภายใน 12 พ.ย.62 (เข้ามากรอกแบบฟอร์มในภายหลัง)
--------
หมายเหตุ
1.หากผู้เข้าร่วมพิธีตรวจสอบรายชื่อตนเองไม่พบ กรุณาโทรติดต่อสำนักงานทะเบียนฯ ภายใน 19 พ.ย.62
2.ผู้ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีสามารถติดต่อรับปริญญาบัตรได้ตั้งแต่ 7 ม.ค.63 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2562
 2.สถานภาพของนักศึกษา
หากนักศึกษาต้องการตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษา กรุณาติดต่อ สำนักงานทะเบียนและประมวลผล โทร 02-878-5026-27
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 3.เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27