ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบที่ 3)(ด่วนที่สุด)
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2556 - ปี 2557 ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต และแนบสำเนาบัตรประชาชน โดยชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ตามเอกสารคำร้อง) พร้อมส่งรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1นิ้ว จำนวน 5 ใบ ที่งานทะเบียนฯ เพื่อดำเนินการจัดทำใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นี้เท่านั้น
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2557
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2557
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2557 กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 9) ชั้น 1 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินการตามประกาศที่แนบ
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2557
 3.ปฏิทินการศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด การลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนรายวิชา สอบกลางภาค-ปลายภาค วันเปิดเรียน วันประกาสผลสอบ ได้ที่เมนูปฏิทินการศึกษาในหน้าแรกของระบบทะเบียน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 ตุลาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27