ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การขึนทะเบียนบัณฑิตและยืนยันการเข้าร่วมรับปริญญา (เพิ่มเติม) (New)(ด่วนที่สุด)
ผู้สำเร็จการศึกษาฯ ที่จะผ่านการอนุมัติจากกรรมการสภาวิทยาลัยฯ ขอให้ตรวจสอบรายชื่อและขึ้นทะเบียนบัณฑิต (รูปครุย1นิ้ว 5 รูป และสำเนาบัตรประชาชน1ใบ) และยืนยันการเข้าร่วมปริญญา (เพิ่มเติม) ได้ที่สำนักงานทะเบียนฯ ภายใน 30 พ.ย. 61นี้ --- ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิ้งค์หัวข้อ)
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   16 ตุลาคม 2561
 2.การรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)
นักศึกษาใหม่รับบัตรศึกษาธนาคารกรุงเทพ ได้ที่ธ.กรุงเทพ สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (ใช้สำเนาบัตรประชาชน1ใบ) ตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.61 เป็นต้นไป และพิเศษเปิดให้บริการวันอาทิตย์ที่ 28 ต.ค.61 (วันอาทิตย์เดียว) เวลา9.30-15.30น.เท่านั้น ----- ตรวจสอบรายชื่อได้ลิงค์หัวข้อ----
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2561
 3.เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อยืนยันการเข้าร่วมพิธีรับปริญญา CLICK! (ด่วน)

***ผู้สำเร็จการศึกษาที่ยืนยันการเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร "สามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับการเข้ารับปริญญาบัตร" ได้ที่ลิงค์หัวข้อ

สำนักงานทะเบียนและประมวลผล
โทร.02-878-5026, 5027
E-mail : Registrar@siamtechno.ac.th
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2561
 4.เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27