ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เรื่อง การยืนยันเพื่อเข้าร่วมพิธีประทานปริญญา 5 ต.ค.61 (ล่าสุด) (ด่วนมาก)

***ผู้สำเร็จการศึกษาแจ้งความจำนวน "การเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร" ได้ที่สำนักงานทะเบียนและประมวลผล (ด้วยตนเอง) หรือ โทรยืนยันข้อมูลที่ 02-878-5026-27 ภายใน 5 ส.ค.61 เวลา 16.00น. เท่านั้น***

สำนักงานทะเบียนและประมวลผล
โทร.02-878-5026, 5027
E-mail : Registrar@siamtechno.ac.th
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   1 กรกฏาคม 2561
 2.แจ้งกำหนดการรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน
นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้สำเร็จ ในรอบนี้ (Update 26 ก.ค. 61 ) สามารถติดต่อขอรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript )ประมาณ ต้นเดือน ก.ย. 61
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2560
 3.เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27