ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.เลื่อนกำหนดการรับประทานปริญญาบัตร(ด่วนที่สุด)
ตามที่วิทยาลัยมีประกาศ การเลื่อนรับประทานปริญญาบัตรเป็นวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ในการนี้จึงได้มีการกำหนดการเลื่อนวันฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ รวมถึงกำหนดการรับชุดครุย ดังต่อไปนี้ วันซ้อมย่อยเป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 วันซ้อมใหญ่เป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 และวันกำหนดรับชุดครุยเลื่อนเป็นวันที่ 26 เมษายน 2557 จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศโดย   งานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27