ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560-2561 (ใหม่) (Click)
ขอให้ผู้เข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ทุกท่านตรวจสอบรายชื่อ หากไม่มีชื่อเข้าร่วม กรุณาเข้ามากรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วม ภายในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 นี้ (หากไม่สะดวกเข้ามายืนยันด้วยตนเอง ติดต่อ สำนักงานทะเบียนฯ โทร 02-878-5026-27) -------- กรณีมีชื่อแล้วไม่ต้องยืนยันซ้ำ และผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระบบทะเบียนแล้วเท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 ตุลาคม 2562
 2.สถานภาพของนักศึกษา
หากนักศึกษาต้องการตรวจสอบสถานภาพของนักศึกษา กรุณาติดต่อ สำนักงานทะเบียนและประมวลผล โทร 02-878-5026-27
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 3.การสำเร็จการศึกษา รอบเดือน ต.ค.-ธ.ค. 62
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบเกรด (ครบ) และไม่ติดค้างชำระกับวิทยาลัย (หนี้) ภายใน 6 ต.ค.62 หากพ้นกำหนด!!! รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจะถูกเสนอในรอบต่อไป (ปี2563)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2562
 4.เรื่อง การรับใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
เพื่อให้การขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียน(Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการขอรับเอกสารใบแสดงผลการเรียนและหนังสือรับรองคุณวุฒิ หลังจากที่คณะกรรมการสภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ปริญญาแล้ว 30 วัน (ส่งใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วก่อนนำเสนอสภาฯ) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ การตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศโดย   สำนักงานทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ฝ่ายทะเบียน-ประมวลผล โทร. 02 – 8785026-27